1.Oblicz:
4/x-3=6/2x

2.Stosunek pewnej liczby naturalnej do liczby od niej o 12 wiekszej jest równy 3:5.Stąd wynika że mniejsza z liczb o których mowa to:
a)4,5
b)30
c)36
d)18

Proszę o pełne obliczenia plisss pomóżcie dałam wszystkie moje pkt :)

1

Odpowiedzi

2010-03-29T20:52:11+02:00
Z.2
n - liczba naturalna
Mamy
n /(n +12) = 3 /5
5n = 3*(n +12)
5n = 3n + 36
5n - 3n = 36
2n = 36
n = 36:2 = 18
Odp. d)
/ oznacza kreskę ułamkową
z.1
Nie jest jednoznacznie zapisane więc trudno je rozwiązać.
Np.
4/(x -3) = 6/(2x) , założenie: x ≠ 3 ∧ x ≠ 0
4/(x -3) = 3/x
4x = 3*(x -3)
4x = 3x - 9
4x - 3x = -9
x = -9
==================
II interpretacja
(4/x) - 3 = 6/(2x) , założenie: x ≠ 0
[4 - 3x]/x = 6/(2x) = 3/x
3x = (4 -3x)*x
3x = 4x - 3x²
3x² - x = 0 <=> x*(3x - 1) = 0 <=> x = 0 ∨ 3x - 1 = 0 <=>
<=> x = 0 ∨ 3x = 1 <=> x = 0 ∨ x = 1/3
4 3 4