Grupie 200 osób w różnym wieku zadano pytanie : Które cechy najbardziej cenisz u swoich przyjaciół ? Każdy ankietowany miał wybrać dokładnie dwie spośród podanych cech. Wyniki ankiety przedstaw w procentach.

LICZBA WSKAZAŃ
lojalność 150
prawdomówność 80
tolerancja 30
kultura osobista 70
wiedza 20
poczucie humoru 50

1

Odpowiedzi

2010-03-29T20:47:01+02:00
To proste
Sumujemy wszystko
150+80+30+70+20+50=400
Piszemy proporcje
150 150
---- * 100% = ----- * 1= 37,5% <--- na pierwsze
400 4

80 80
---- * 100 =------ * 1= 20% < na drugie i tak jedziesz do konca
400 4
Trochę sie poprzestawiało ale w miejscu kropek za 1 znakiem równości pownny być liczby na 100%