Odpowiedzi

2010-03-30T21:35:40+02:00
Zwiastowanie jest dziełem bardzo złożonym, pełnym metafor i przesłań, które są często dyskutowane przez historyków sztuki. Scena przedstawia archanioła Gabriela, który zwiastuje Maryi, że urodzi Syna Bożego (Łk 1,26-38). Na obrazie wypisane są słowa pozdrowienia anielskiego: "AVE GRÃ. PLENA" (Bądź pozdrowiona, łaski pełna) oraz odpowiedź Maryi: "ECCE ANCILLA DÑI." (Oto ja służebnica Pańska), która została odwrócona do góry nogami, ponieważ skierowana jest do góry, do Boga. Duch Święty w postaci gołębicy spływa na siedmiu promieniach światła, które prawdopodobnie symbolizują siedem darów Ducha.
opis dałam do zdjęcia zamieszczonego z załączniku