3 3.Pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie są najczęściej mieszaninami izotopów, czyli atomów o różnej zawartości neutronów, a tym samym o różnej masie. Tylko nieliczne z nich , np. sód, mają jeden trwały izotop. Dlatego też masę atomową pierwiastka oblicza się, uwzględniając masy i zawartości procentowe wszystkich izotopów, które wchodzą w jego skład.
Pierwiastek X występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów; jeden z nich o masie atomowej 10u stanowi 19,8% masy tego pierwiastka, a drugi o masie atomowej 11u stanowi aż 80,2% jego masy.

a)oblicz masę atomową pierwiastka X
b)odszukaj w układzie okresowym pierwiastek X i podaj jego nazwę i symbol
c)znajdź w dostępnych źródłach informacje na temat zastosowania pierwiastka X

2.Druciana pętla z zawieszonym obciążnikiem tnie blok lodu.Wyjaśnij dlaczego tak się dzieje? (fizyka)
proszę na dzisiaj:)

1

Odpowiedzi

2010-03-29T21:27:22+02:00
A)mx=10u*19,8%+11u*80,2%=198/100=+882.2/100=1080,2/100=10,8u

Odp. Masa atomowa tego pierwiastka wynosi 10,8 u

b) pierwiastek o masie atomowej 10,8 u to Bor, jego symbol to B

c)Bor w postaci pierwiastka ma zastosowania w postaci półprzewodnika, zaś związki boru mają zastosowanie w nietoksycznych środkach owadobójczych i środkach konserwujących. Ma on również zastosowania w produkcji szkieł.
111 3 111