Napisz punkt krótkie do podanego tekstu

* Cesarstwo ottonów
W 911r. umarł ostatni z potomków Ludwika Niemieckiego. Od tej pory we wschodniej części imperium Karolingów miejscowi możnowładcy sami wybierali króla. Nie był to już jednolity kraj, w którym władca sprawował pełną kontrolę, lecz związek niewielkich ksiestw niemieckich posiadających znaczną niezależność. W ten sposób powstalo państwo państwo nazywane Rzeszą Niemiecką.
Sytuacja zmieniła się, gdy w połowie X w. rządy saskiej. Dzieki jego talentowi przywódczemu monarchia odzyskała dawną świetność. Koronacja Ottona I odbyła się w Akwizgranie, dawnej rezydencji Karola Wielkiego. Po pokonaniu przeciwników wewnątrz kraju oraz odparciu najazdu Węgrów król podporządkował sobie powstające państwo czeskie. Dzięki odcałym światem chrześcijańskim. W 962 r. podbił Włochy, a papież koronował go na cesarza w Bazylice św. Piotra. Akt ten potwierdził pierwszeństwo Ottona I wśród władców Europy Zachodniej, które uznał również cesarz bizantyjski.
* Panowanie Ottona III
Po śmierci Ottona I tron objął jego syn Otton II który bezskutecznie próbował podbić południową część Włoch. gdy po dziesięcioletnim okresie panowania
zmarł, korona przypadła jego synowi Ottonowi III mającemu wtedy zaledwie 3 lata. Po kilkunastu latach regencji sprawowanej przez matkę młodego władzcy w 995 r. Otton III zaczął rządzić samodzielnie. Nawiązując do tradycji karolińskiej, udał się w 1000r. z pielgrrzymką do grobu Karpla Wielkiego. Otton III pragnął aby jego monarchia stała siępotęgą na wzór Imperium Rzymskiego. Jednak wszystkich mieszkańców cesarstwa zapewniłaby wspólna wiara chrzescijańska. Państwem tym rządziłby jeden świecki władca natomiast papież mógłby jedynie mu pomagać w sprawach religijnych. W skład uniwersalnego imperium miały wchodzić cztery równoprawne prowincje: Germania, Galia, Rzym i Słowianszczyzna.
Idea ta nie została jednakzrealizowana. Stanowiła bowiemzagrożenie dla niezależności książat niemieckich oraz dla pozycji cesarstwa bizantyjskiego. Wspólnie wystąpili oni przeciwko pomysłowi Ottona III Ostatecznie śmiałe plany utworzenia imperium pokrzyżowała przedwczesna śmierc dwudziestodwuletniego władcy. Koronę otrzymał wówczas Henryk II książe Bawarii. Nowy cesarz powrócił do dawnej polityki podbojów we wschodniej Europie. Wyprawy na ziemie polskie oraz próby krwawego stłumienia powstania we Włoszech bardzo osłabiły Rzeszę. Dopiero następcy Henryka - Kanrad II i Henryk III - przywrócili prestiż cesarskiej koronie. Konrad II dzięki zwycięstwom w walkach na zachodzie opanował Burgundię, a na wschodzie podporządkował sobie władce Polski - Mieszka II. Z kolei Henryk III zmusił Węgrów do złożenia hołdu lennego. Zdołał też uzależnić papierstwo od cesarstwa osadzajac na tronie Piotrowym oddanych sobie duchownych niemieckich. Sukces cesarz okazał sie jednak nietrwały. Jego następcy musieli toczyc zajadły spór z kolejnych papieżami o pierwszenstwo w świecie chrzescijanskim.

jeszcze jedni zadanie wyjasnij na czym polega idea uniwersalizmu krótko

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T16:55:53+02:00
1. Rzesza Niemiecka - dokonania Ottona I.
a) koronacja Ottona I na króla
b) sukcesy militarne - pokonanie Węgrów, podporządkowanie Czech
c) 962 - podbicie Włoch i koronacja na cesarza - powstanie Cesarstwa Rzymskiego narodu Niemieckiego
3. Panowanie Ottona II (samodzielne rządy od 995r.)
4. Podboje Henryka II.
5. Podporządkowanie Polski i Burugundi przez Konrada II.
6. Osadzenie przez Henryka III na tronie Piotrowym swoich poddanych duchownych.

Idea uniwewr.

Ottona III pragnął aby jego monarchia stała się potęgą na wzór Imperium Rzymskiego. W ten sposób miało powstać uniwersalne imperium, w skład którego miały wchodzić 4 kraje: Rzym, Galia, Germania i Słowiańszczyzna. Jedność wszystkich mieszkańców zapewniałaby wspólna wiara chrześcijańska, a państwem rządziłby jeden świecki władca.
4 4 4