Podaj przykłady czynników biotycznych i abiotycznych , które stanowią czynniki stresotwórcze dla roślin (są stresorami) i wyjaśnij, na czym polega ich niekorzystne działanie.

Ocenie podlega tylko całe wykonanie zadania, wszelkie inne niedomówienia zgłaszam jako błędną! Dziękuję ;]

1

Odpowiedzi

2010-04-01T08:47:48+02:00
Czynniki biotyczne i abiotyczne są to wymagania czynników środowiskowych.
-do biotycznych należą oddziaływania między organizmami zyjacymi(np. konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo)

Czynniki abiotyczne - czynniki natury fizycznej określające warunki środowiska nieorganicznego (przyrody nieożywionej), samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji. Abiotyczny oznacza martwy, nieożywiony,np
* typ gleby,
* ukształtowanie powierzchni terenu,
* skalistość ziemi,
* czynniki chemiczne np.: skład chemiczny atmosfery i wód, zwłaszcza ich zasolenie,
* klimat,
* wilgotność powietrza,
* temperaturę,
* światło,
* ciśnienie atmosferyczne,
* promieniowanie i jonizację powietrza.
10 4 10
No wypisać czynniki biotyczne i abiotyczne sarny