Podaj przykłady czynników biotycznych i abiotycznych , które stanowią czynniki stresotwórcze dla roślin (są stresorami) i wyjaśnij, na czym polega ich niekorzystne działanie.

Ocenie podlega tylko całe wykonanie zadania, wszelkie inne niedomówienia zgłaszam jako błędną! Dziękuję ;]

1

Odpowiedzi

2010-03-31T21:30:27+02:00
Czynniki abiotyczne:
-stres wodny i osmotyczny-zaburzenia struktury i funkcji błon biologicznych
-zasolenie-akumulacja i toksyczne działanie jonów sodu i chloru
-temperatura-zmiany struktury i funkcji błon biologicznych w warunkach wysokiej temperatury, zaburzenia metaboliczne, oraz zmiany właściwości półprzepuszczalnych plazmalemmy jako jako efekty szkodliwego działania niskiej temperatury
czynniki biotyczne
-patogeny-przełamywanie konstytucyjnych barier obronnych