Przetłumacz francuski zwrot "noblesse oblige". Przez kogo i w jakich okolicznościach został on przywołany?
noblesse oblige-

Jakie stanowisko wobec klęski wrześniowej zajęli bohaterowie kamieni na szaniec?

Wypisz te tytuły rozdziałów powieści, które mają charakter metamorficzny. Wyjaśnij ich znaczenia.
Tytuł rozdziału | Przenośne znaczenie
1. |
2. |
3. |

1

Odpowiedzi

2009-11-01T20:00:35+01:00
Szlachectwo zobowiązuje po raz pierwszy użyte przez księcia de Lévis (1764–1830) Maksymy i refleksje.
12 1 12