Zad1. Bilet ze zniżką 61% kosztuje 61zł. Ile kosztuje bilet ze zniżką 49%.

zad2. Ceny nowych samochodów rosną rocznie o 12%. Ile będzie kosztował samochód za 3 lata jeśli cena dzisiejsza wynosi 46 500zł?

zad3. W pierwszym kwartale inflacja wynosiła 2% w skali roku, w drugim 1%, w trzecim 1,5%, w czwartym 2%. Jaka była inflacja roczna?

zad4. Wpłacamy do banku 24zł na oprocentowanie p=9% (w skali roku). Ile mamy pieniędzy po 8 latach odkładania?

zad5. W szkole podstawowej 45% wszystkich uczniów stanowiły dziewczynki, a resztę chłopcy. Ilu uczniów uczy się w tej szkole, jeżeli chłopców było o 300 więcej niż dziewczynek?

ZA ODP. BARDZO DZIĘKUJE ; )

2

Odpowiedzi

2009-11-01T10:38:14+01:00
Zad1.
x- cena bliletu
x-0,61x=0,39x
0,39x=61
x=156,4

156,4*0,49=76,64
zad2.
46500+0,36*46500=46500+16740=63240

zad4.
d=(k*p*t)/100
d- odsetki
k-kapitał
p-procent
t=czas

d=(24*9*96/12)/100=17,28
17,28+24=41,28
2009-11-01T10:55:15+01:00
Zad 1.
x * 39/100 = 61 zł / :39/100
x = 61 * 100/39
x = 6100/39
x = 156 16/39
51/100 * 6100/39 = 3111/39 = 79 30/39

Zad 2
12% z 46 500zł= 5 580zł
12% z 52 080zł = 6 249,6zł
12% z 58 329,6zł = 6999,552zł
58 329,6zł + 6999,552zł = 65 329,152

Zad 4
1,09*24zł+0,09*1,09*24zł+0,09²*1,09*24zł+0,09³*1,09*24zł+0,09⁴*1,09*24zł+0,09⁵*1,09*24zł+0,09⁶*1,09*24zł+0,09⁷*1,09*24zł=

Zad 5
9/20x - dziewczynki
11/20x - chłopcy
x - ilość dzieci w szkole

11/20x = 9/20x + 300
1/10x = 300 /*10
x = 3000