1. W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?
2. Trzy pracownice - Anna, Barbara i Cecylia - podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?
3. W pewnym gimnazjum są 3 klasy 3. W klasie 3a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w 3b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, w w klasie 3c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki % uczniów klas 3 stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-03-29T21:15:42+02:00
1.
wzór na stężenie procentowe: %C= ms/ mr * 100% ms- masa substancji ( w tym wypadku to jest cukier więc ms= 6 dag) mr- masa roztworu ( jak pisze w poleceniu masa roztworu wynosi 3kg) Aby ms podzielić przez mr należy przyjąć te same jednostki. Więc trzeba zamienić kg na dag. A więc 3kg = 300dag. Zostaje tylko podstawić do wzoru: %C= 6 dag/ 300dag * 100% %C= 2 %

2.

9 : 7: 4 razem 20 części
czyli Anna- otrzymała 9 z 20 części ,
Barbara --- 7 z 20,
a Cecylia - 4 z 20
9/20*100%=900/20=45%
7/20*100%=700/20=35%
4/20*100%=400/20=20%
Zatem Anna otrzymała 45%,
Barbara 35%,
Cecylia 20%

tego 3 zadanie nie wiem , ale mam nadzieje ,ze pomoglam:)

2010-03-29T21:26:42+02:00
Zad. 1
3 kg = 6 dag cukru
1 kg = 2 dag cuk
1 kg = 100 dag
100dag = 2 dag cukru
1 dag = 1 %
2 dag cukru x 1% = 2%
ODP: Cukier w syropie ma stężenie 2%.

Zad. 2

Anna,Barbara i Cecylia.
9 : 7 : 4

9 + 7 +4 = 20

20 = 100% / :20
1 = 5%

Anna: 9x 5% = 45%
Barbara: 7x 5% = 35%
Cecylia: 4x 5% = 20%

Zad 3
.... pogmatwałem nie wiem...