ZAD.1 : oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy prostopadłościan o wymiarach 4cm*5cm*10cm
, całkowicie zanurzony w wodzie :
rysunek w załączniku.
Dane:
a=....cm
b=....cm
c=.....cm
g= 10 N/kg
Szukane :
Fw=?
Rozwiązanie:
Oblicz objętość prostopadłościanu w cm³ i wyraź ją w m³.
Vp= a*b*c=.....cm*.......cm*.......cm³=........*(0,01m)³=
= ............ * 0,000 001 m³=........m³.
Wiesz , że objętość wypartej wody Vw jest równa objętości ....................... .
Wzór na siłę wyporu działającą na prostopadłościan o objętości Vp w wodzie o gęstości "p" ma postać : Fw=p*g*Vp
gdzie : g = przyspieszenie ziemskie
Gęstość wody : p=......................kg/m³.
Podstaw dane do wzoru :
Fw=.....kg/m³ * 10 N/kg * .......m³=.......N .
ZAD.2
Posługując się tablicami gęstości podaj po trzy przykłady ciał , które :
a) toną w wodzie
b) toną w alkoholu
c) toną w rtęci
d) pływają po powierzchni wody
e) -||- -||- -||- nafty
f) -||- ||- -||- benzyny

1

Odpowiedzi

2010-03-31T21:30:04+02:00
ZAD.1 : oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy prostopadłościan o wymiarach 4cm*5cm*10cm
, całkowicie zanurzony w wodzie :
rysunek w załączniku.
Dane:
a=4cm
b=5cm
c=10cm
g= 10 N/kg
Szukane :
Fw=?
Rozwiązanie:
Oblicz objętość prostopadłościanu w cm³ i wyraź ją w m³.
Vp= a*b*c=4cm*5cm*10cm³=200*(0,01m)³=
= 200cm³ * 0,000 001 m³=.0,0002m³.
Wiesz , że objętość wypartej wody Vw jest równa objętości zanurzonego ciała .
Wzór na siłę wyporu działającą na prostopadłościan o objętości Vp w wodzie o gęstości "p" ma postać : Fw=p*g*Vp
gdzie : g = przyspieszenie ziemskie
Gęstość wody : p=1000kg/m³.
Podstaw dane do wzoru :
Fw=1000kg/m³ * 10 N/kg * 0,0002m³=2N .

do drugiego nie mam tabeli
ale żeby ciało pływało musi mieć mniejszą gęstość od cieczy
a aby było zanurzone większą gęstość od cieczy
12 4 12