Dana jest funkcja kwadratowa y=2x²-4x-6
a)oblicz współrzędne paraboli
b)wyznacz miejsce zerowe jak sa
c)wyznacz pkt przecięcia z osia y
d) zapisz wzór funkcji w postaci kanonicznej
e) zapisz wzór w postaci iloczynowej
f) wyznacz wartość najmniejsza, największa o ile są
g)określ monotoniczności funkcji
i) zbiór wartości
j)narysuj wykres tej funkcji
jak mozna to napiszcie do kazdego pod pkt krótkie omówienie jak tozrobić bo mam kartkówke z tego a nie bardzo umie to rozwiazywać z góry badzzo dziekuje:):):):)

1

Odpowiedzi

2009-11-01T18:33:18+01:00
A)Obliczasz p i q czyli
wzor na p=-b/2*a
=>-(-4)/2*2=1 p=1
wzor q=-delta/4*a
gdzie deltę obliczamy=b*b-4*a*c=>-4*(-4)-4*2*-6=16-(-48)=64
czyli mamy delte do obliczenia q
q=-64/4*2=-8
W(p,q)-wspołrzedne wirzechołka paraboli więc=>(1,-8)
b)jeżeli delta jest większa od zera to mamy dwa miejsca zerowe jeśli jest równa zero to jest jedno miejsce a jak mniejsza to nie ma miejsc zerowych. A w tym zadaniu delta wynosi 64 czyli mamy miejsca zerowe. i podstawiamy do wzorów:
x1=-b-pierwiastek(delta)/2*a x2 -b+pierwiastek(delta)/2*a
x1=-(-4)-8/2*2 x2 =-(-4)+8/2*2
x1=-1 x2=1
c)Punkt przecięcia to a czyli y=2
d)wzór na postać kanoniczną y=a(x-p)2+q dwójka to kwadrat
y=2(x-1)2-8
e)y=2(x+1)(x-1)
f)największa to y=2 a najmniejsza nie istnieje
g)jest różnowartościowa i parzysta
i)<2;-niesk)
j)Wykres narysować to banalna sprawa masz miejsca zerowe i a
1 3 1