Proszę o przetłumaczenie na polski tego o to tekstu, zobaczy tylko translator = spam. Dlatego jeśli masz się zabierać to tłumacz sam, bo i tak będę wiedział czy to translator czy nie. Jednak gdy praca będzie poprawnie przetłumaczone bez błędów gwarantuje naj ;))

1. Wenger: Why Eduardo has been used sparingly

Manager Arsène Wenger has explained why striker Eduardo has been making limited appearances in the team, having not started the last few matches.

The Brazilian has only made 25 appearances this season, scoring 6 goals and hasn't been anywhere near his best, with Wenger explaining that he was still recovering from the horror injury suffered at St. Andrews two years ago.

Wenger said: "I believe he is still on his way back. He is not completely yet where he was before but the signs are positive. He is getting better and better but I knew that it would take a long time.

"Don't forget that he had a second surgery at the end of last season and that was decisive in getting him back to where he was before because the injury had affected his pace.

"After that he had a few muscle problems but now I feel him coming back.

"For a while he had not found his sharpness completely. However for the last two or three weeks in training he has been showing that he is back where he was before. But it took him a long time."

Just before Saturday's draw against Birmingham, Eduardo went over to the emergency medical staff at St. Andrews and thanked them for their efforts two years ago.

Their quick response and action probably saved his career, and his leg. Here's hoping we see him back to his very best soon.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T10:22:00+02:00
1. Wenger: Dlaczego Eduardo był używany oszczędnie

Menedżer Arsène Wenger wyjaśnił, dlaczego napastnika Eduardo
poczyniła ograniczone występy w zespole, po
nie zaczął w ostatnich kilku meczach.

Brazylijski się tylko 25 występów w tym sezonie,
strzelił 6 bramek i nie było nigdzie w pobliżu jego najlepszych,
Wenger z wyjaśnieniem, że był jeszcze wyjść z
szkody poniesionej horror w St Andrews dwa lata temu.

Wenger powiedział: "Myślę, że jest jeszcze w drodze powrotnej. On jest
nie do końca jeszcze, gdzie był przedtem, ale objawy są
pozytywne. Jest coraz lepiej, ale wiedziałem, że
to zająć dużo czasu.

"Nie zapomnij, że ma drugiego zabiegu na koniec
w zeszłym sezonie i to było decydujące w uzyskaniu go z powrotem do
, gdzie był przedtem, ponieważ miał wpływ na jego szkodę
tempie.

"Potem miał kilka problemów mięśni, ale teraz czuję
niego wraca.

"Przez jakiś czas nie znalazł jego ostrość całkowicie.
Jednak przez ostatnie dwa lub trzy tygodnie w szkolenia, które wnioskodawca
było wykazanie, że jest on z powrotem, gdzie był przedtem. Ale
zajęło mu dużo czasu. "

Tuż przed zwrócić sobotę przeciwko Birmingham, Eduardo
podszedł do ratownictwa medycznego personelu w St Andrews
i podziękował im za ich wysiłki dwa lata temu.

Ich szybką reakcję i działania prawdopodobnie uratował mu karierę,
i nogę. Oto nadzieję, że zobaczymy go z powrotem do jego bardzo
najlepiej szybko.