1. Grzałka o mocy 800W w czasie 300s wydzieli 180 kJ energii cieplnej. Oblicz jej sprawność. Jesli 1kWh kosztuje 40 gr, ile zapłacisz za używanie grzałki przez 20 minut?

2. Jak zmieni się moc grzejnika, jeśli do spirali oporowej dołączymy druga identyczną spiralę?

dość pilne. byłabym bardzo wdzięczna.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T23:05:06+02:00
P=800W
t=300s
Wu=180kJ
k=0,40zł/kWh
t1=20min=1200s
η=?
K=?
-------------------------------------
Wc=P*t=800W*300s=240000J=240kJ
η=Wu*100%/Wc=180kJ*100%/240kJ=75%
-------------------------------------
W1=P*t1=800W*1200s=960000Ws=266,7Wh=0,27kWh
K=W1*k=0,27kWh*0,40zł/kWh=0,11zł
2)
przyjmuję
P - moc grzejnika
R - opór grzejnika
U - napięcie zasilające
------------------------------------------
a) jeden grzejnik - wydziela się moc P
b) dwa grzejniki połączone szeregowo
P=U*I
z prawa Ohma I=U/R stąd P=U²/R
przy połączeniu szeregowym Rz=R+R=2R
P=U²/2R czyli moc zmaleje dwukrotnie
c) dwa połączone równolegle
1/Rz=1/R+1/R
1/Rz=2/R
Rz=R/2
P=U²/(R/2)=2*U²/R
moc wzrośnie dwukrotnie