Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T20:54:05+02:00
Mieszko II bardzo zaniedbał nasz kraj, w ogóle nie troszczył się o niego, nie przykładał najmniejszych starań do jego rozwoju. Mieszka II rozpierała duma i pycha, bo jego ojciec dokonał tak wiele, więc spoczął na laurach. Był złym królem. Wmieszał się w wewnętrzne walki o władzę w Niemczech, poparł Konrada II i najechał terytorium jego zwolenników, skutkiem czego (przez wyprawę odwetową cesarza) było utracenie w 1031r. Milska i Łużyc. W tym czasie Polska utraciła także Grosy Czerwieńskie i Morawy. Ponadto doszło do sporu między Mieszkiem a jego starszym bratem Bezprymem, który zmusił Mieszka do opuszczenia kraju i sam objął w Polsce władze. Wyjechała też jego żona, zabierając do Niemiec insygnia koronacyjne.Po śmierci brata Mieszko znów objął tron. Polska za panowania tego króla przechodziła wielki kryzys.

liczę na naj ;)
14 3 14
2010-03-29T20:55:48+02:00
Witam

Doszło do kryzysu państwa polskiego ze względu na bunt braci Mieszka - Bezprym i Otto. W 1025 r. koronował się na króla. Przeciwko państwu Piastów zawiązała się koalicja Niemiec i Rusi. Mieszka Bracia byli sprzymierzeńcami władcy Rusi. W 1031 r. Mieszko musiał uchodzić z kraju. Rządy przejął Bezprym, ale wkrótce padł ofiarą zamachu. Mieszko II wrócił do kraju, musiał jednak zaakceptować warunki cesarza Konrada II. Zrzekł się korony, a kraj został podzielony na dzielnice między Mieszka, Ottona i bratanka Bolesłąwa Chrobrego - Dytryka. Zarówno Otto jak i Dytryk zostali zamordowani. Mieszko II poniósł śmierć w niejasnych okolicznościach.
35 4 35