Odpowiedzi

2010-04-01T01:20:29+02:00
T1 = 1,4 s
T2 = ?
f2 = 0,8 Hz
t = 2 min = 120 s

T1 = t/n1 => n1 = t/T1
T2 = t/n2 => n2 = t/T2
T2 = 1/f2

gdzie:
T1, T2 - okresy pierwszego i drugiego wahadła
f2 - częstotliwość wahadła drugiego
n1, n2 - ilość drgań pierwszego i drugiego wahadła
t - czas wahania wahadeł

Obliczenie:
T2 = 1/0,8 Hz = 1,25 s
n1 = 120 s / 1,4 s = 85,7 ≈ 85 pełnych drgań
n2 = 120 s / 1,25 s = 96 pełnych drgań

Odpowiedź: Wahadło drugie wykona więcej drgań w ciągu 2 minut.