Odpowiedzi

2010-03-29T20:57:58+02:00
CuO + 2 HCOOH= (HCOO)2Cu + H2O
Ca(OH)2 + 2 C2H5COOH= (C2H5COO)2Ca + 2 H2O
K2CO3+ 2 CH3COOH= 2 CH3COOK + CO2 + H2O
C4H7COOH + C3H7OH= C4H7COOC3H7 + H2O
C3H7COOC2H5+ H2O= C3H7COOH + C2H5OH
1 5 1
2010-03-29T20:58:15+02:00
CuO + 2HCOOH=Cu(HCOO)2 + H2O
Ca(OH)2 + 2C2H5COOH= Ca(C2H5COO)2 + 2H2O
K2CO3+ 2CH3COOH= 2CH3COOK + H2O + CO2
C4H7COOH + C3H7OH= C4H7COOC3H7 + H2O
C3H7COOC2H5+ H2O= C3H7COOH + C2H5OH
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-29T21:06:42+02:00
CuO + 2 HCOOH→(HCOO)₂Cu + H₂O
tlenek miedzi (II) + kwas mrówkowy→mrówczan miedzi (II) + woda

Ca(OH)₂ + 2 C₂H₅COOH→( C₂H₅COO)₂Ca + 2 H₂O
wodorotlenek wapnia + kwas octowy→octan wapnia + woda

K₂CO₃+ 2 CH₃COOH→ 2 CH₃COOK + CO₂ + H₂O
węglan potasu + kwas octowy→octan potasu + tlenek węgla (IV) + woda

C₄H₇COOH + C₃H₇OH→ C₄H₇COOC₃H₇ + H₂O
kwas pentanowy + propanol →pentanian propylu + woda

C₃H₇COOC₂H₅+ H₂O→ C₃H₇COOH + C₂H₅OH
maślan etylu + woda→ kwas masłowy + etanol