Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:34:23+02:00
Do tego czasu, choć znano liczne związki organiczne, uważano, że ich synteza wymaga obecności „sił życiowych” charakterystycznych dla organizmów żywych i nie jest możliwa do przeprowadzenia w warunkach laboratoryjnych. Mimo, że w naszych czasach chemia organiczna jest uważana za integralną część chemii, utrzymano tradycyjny podział na chemię nieorganiczną, zajmującą się właściwościami wszystkich pierwiastków, prócz organicznych połączeń węgla, oraz chemię organiczną obejmującą swym zakresem związki węgla (poza pewnymi wyjątkami, do których należą m.in. tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole).