1. a) odległośc między Brukselą a Sofią na mapie o skali 1 : 5 000 000 wynosi 5,6 cm. Jaka będzie odległośc miedzy tymi miastami na mapie o skali
1 : 10 000 000

b) Jezioro Bajkał ma na mapie o skali 1 : 30 000 000 długość 2,1 cm. Jaką długość będzie miało ono na mapie o skali 1 : 2 000 000


2. Jakie sa skale map, na ktorych zamieszczono poniższ informacje ?

1 cm : 250 km 1cm -> 7,5 km 1 cm to 100 km


3. Mapa pewnego terenu jest prostokątem o wymiarach 56cm x 80cm. Jej skala wynosi 1 : 150 000. Mapę tę zmniejszono za pomocą kserografu do wymiarow 21cm x 30cm. Jaka skalę należy wpisać na otrzymanej mapie ?

3

Odpowiedzi

2010-03-29T20:53:59+02:00
1 cm -50 km
5,6 razy 50 km=280 km
1cm-100 km
5,6 razy 100 km=560 km
2010-03-29T20:57:16+02:00
1.a) 5 000 000*5,6=28 000 000

28 000 000 /10 000 000=2,8km

b)30 000 000*2,1=63 000 000

63 000 000/2 000 000=31,5km


3. 56cm*80cm=4480*150 000=672 000 000

672 000 000/21cm=32 000 000*30cm=960 000 000
  • Użytkownik Zadane
2010-03-29T20:58:56+02:00
1.a) 5 000 000*5,6 cm=28 000 000cm
28 000 000cm/10 000 000=28/10=2,8
b) 30 000 000 * 2,1 cm=63 000 000
63 000 000/2 000 000 =63/2=31,5
2.
3. 56cm*80cm*150 000=4 480*150 000=672 000 000
672 000 000/21cm*30cm=672 000 000/630=1 066 666,(67)