Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T11:02:07+01:00
Dodatnia rola protistów :

*wykorzystywane jako pasza dla zwierząt (przeważnie brunatnice)
*używane w celach kulinarnych
(listownica cukrowa na dalekim wschodzie)
*Ściany komórkowe protistów wykorzystywane w przemyśle tekstylnym i kosmetycznym jako dodatek do pomadek, kremów a także w przemyśle papierniczym
*Skorupki obumarłych otwornic, szkieleciki promienionóżek brały udział w tworzeniu skał osadowych np. kredy piszącej
*Biologiczne oczyszczanie wód,
*Stosuje się je jako nawóz, przez to służą do użyźniania gleb,
*Glony występują w maściach, którymi smaruje się rany po oparzeniach,
*Biorą udział w krążeniu pierwiastków,


Ujemna rola protistów

*powodują zakwity wód
*Tworzą uciążliwe osady na ścianach akwarium
*Zarodziec malarii-jest to pasożyt wywołujący malarię
*są pasożytami
*Wywołują choroby takie jak
^Nagana-choroba bydła
^śpiączka Afrykańska-śmiertelna choroba
^Choroba Chakasa –atakuje mózg i węzły chłonne
^czerwonka amebowa
2009-11-01T11:23:50+01:00
Dodatnie:
-plechy niektórych glonów morskich, bogate w białka, witaminy i sole mineralne, służą ludziom jako pokarm lub jako dodatek do pasz dla zwierząt
-glony są ważnym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu np. krasnorosty służą do produkcji substancji żelującej używanej do nadawania odpowiedniej konsystencji kosmetykom, produktom spożywczym i lekom
Ujemne
-masowo pojawiające się glony planktoniczne powodują zatykanie się wodociągów oraz zainstalowanych w nich urządzeń filtracyjnych
-pasożytnicze pierwotniaki atakują rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane , powodując poważne straty gospodarcze
-wiele pierwotniaków wywołuje poważne, często nawet śmiertelne choroby np. świdrowiec gambijski