Daję dużą ilość punktów jak za te zadania, więc proszę o dokładne obliczenia. Takie na poziomie III klasy gimnazjum! Czekam na odp. do godz. 22.00

Zad.1 Przekrój osiowy walca jest prostokątem, którego przekątna o długości 14 cm tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60*. Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca.

Zad.2 Czy z arkusza blachy o wymiarach 0,4m x 1,25 m można wykonać 100 metalowych rurek o średnicy 6 mm i długości 25 cm, przyjmując, że 6% materiału jest potrzebne na zespawanie?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T21:07:02+02:00
Mam tylko 1

Wzór na Pole Powierzchni Bocznej: 2πr × H

Jeśli przekątna ma 14cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60st. to krawędź podstawy jest dwa razy krótsza, a krąwędź boczna ze wzoru ma a√3, czyli w tym wypadku 7√3.

d = 7
r = ½ d = 3,5

Ppb = 2πr × H = 2π3,5 × 7√3 = 7π × 7√3 = 49√3π
1 4 1