Odpowiedzi

2009-11-01T11:06:25+01:00
Kwas fosforowy [nazwa systematyczna IUPAC: kwas ortofosforowy(V), zwycz. kwas fosforowy(V), kwas fosforowy lub kwas ortofosforowy (dawna nazwa systematyczna)], H3PO4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Czysty, 100% kwas ortofosforowy(V) to w temperaturze pokojowej białe, krystaliczne ciało stałe o temperaturze topnienia 42,3 °C, dobrze rozpuszczalne w wodzie (670g / 100g wody w temp. 25 °C). W zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych stosuje się jednak zwykle 85-90% roztwór tego kwasu w wodzie, o konsystencji gęstego syropu. Kwas ten nie posiada silnych własności utleniających.

Jest kwasem trójprotonowym o średniej mocy (stała dysocjacji elektrolitycznej w wodzie: K1=1,1×10-2, K2=1,2×10-7, K3=1,8×10-12).

W przemyśle otrzymuje się go w wyniku działania kwasu siarkowego(VI) na ortofosforan(V) wapnia, którego źródłem są minerały apatyt i fosforyt a czasami także zmielone kości zwierząt:

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 → 3 CaSO4 + 2 H3PO4

Wydzielający się w tej reakcji siarczan(VI) wapnia można łatwo oddzielić od kwasu fosforowego przez filtrowanie, gdyż nie rozpuszcza się on w wodzie.

Bezwodnikiem kwasu fosforowego jest dekatlenek tetrafosforu, który w kontakcie z dużym nadmiarem wody przechodzi w kwas:

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

1 2 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T11:07:48+01:00
Kwas Fosforowy (V)
Wzór sumaryczny H3PO4 [reszta kwasowa to PO4 jest ona III wartościowa]
W załączniku wzór strukturalny
Reakcja spalania:
P4+5O2---> P4O10
1 4 1
2009-11-01T11:18:45+01:00
Nazwa systematyczna IUPAC: kwas ortofosforowy(V), zwyczajnie kwas fosforowy(V), kwas fosforowy lub kwas ortofosforowy (dawna nazwa systematyczna), H3PO4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.
Czysty, 100% kwas ortofosforowy(V) to w temperaturze pokojowej białe, krystaliczne ciało stałe o temperaturze topnienia 42,3 °C, dobrze rozpuszczalne w wodzie (670g / 100g wody w temp. 25 °C). W zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych stosuje się jednak zwykle 85-90% roztwór tego kwasu w wodzie, o konsystencji gęstego syropu. Kwas ten nie posiada silnych własności utleniających.
Jest kwasem trójprotonowym o średniej mocy (stała dysocjacji elektrolitycznej w wodzie: K1=1,1×10-2, K2=1,2×10-7, K3=1,8×10-12).