1.co to jest komputerowa
2.czym się różnią sieci lokalne od rozległych
3.wymień podstawowe klasy sieci i krótko scharakteryzuj
4.jakie są podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej
5.dlaczego mówimy, że Internet jest to światowa sieć sieci
6.jakie usługi oferujre internet

daje naj za odpowiedzi

1

Odpowiedzi

2010-04-01T11:55:10+02:00
1.siecią nazywa się każdą grupę rozproszonych ale połączonych ze sobą komputerów, w której możliwa jest ciągła wymiana danych
2. Sieci Lokalne ograniczajom sie do jednego budynku a Rozległe poza jedno miasto
3.MAN, WAN, LAN, Internet
5.rozległa sieć komputerowa o zasięgu globalnym
6.poczta, gry, czaty, informacje, audycje, filmy, muzyka, dostęp do banków, sklepy