Witam, chciałbym abyście przetłumaczyli te teksty na polski, ostatni raz powtarzam nie chce z translatora !! zgłaszam spam, proszę o normalne tłumaczenie, chodzi o samodzielne, jeśli masz pisać z translatora za pomocą kopiuj +wklej nie zabieraj się za to, dam naj dla samodzielnej pracy

1. Wenger - My first impression of Fabregas

It was the perceptive passing of Cesc Fabregas that first caught Arsène Wenger's eye.

Back in 2003, the Arsenal manager travelled to Finland for the Under-17s World Cup in order to run the rule over, among others, a blossoming young midfielder in the Spanish team.

Fabregas had Barcelona in his blood and was rising rapidly through the ranks at the Nou Camp alongside the likes of Lionel Messi and Gerard Pique.

Spain did not lift the trophy that year but Fabregas came home with the individual honours. He won the Golden Boot as top scorer and was voted Player of the Tournament for his overall contribution.

Twelve days after losing to Brazil in the Final, the 16-year-old signed for Arsenal.

Ahead of Barcelona's visit to Emirates Stadium for the Champions League Quarter-Final first leg, Wenger recalled that first impression.

"I couldn't go to watch a youth team game at Barcelona because they would not have welcomed me," he said before the weekend trip to Birmingham. "So I could only watch him in the Under-17 national team.

"You could see straight away that his vision of the game was exceptional. He was physically a little bit weak at the time but he could score goals.

"I do not know if there were other teams [in for him]. We were just first and players want to join us because they feel they have a chance [to play]. Many young players want to join us because of that."

2. Wenger - Why French football is on the up
Arsène Wenger believes French club football is undergoing a revival.

The French Ligue 1 title race is one of the tightest in Europe with just three points separating the top six. Seventh-placed Stade Rennes will also claim to be in the hunt.

Lyon and Bordeaux, two of the sides involved in the French title race, are set to meet in the Champions League Quarter-Final on Tuesday night. The competition’s first meeting of two French teams ensures that at least one Ligue 1 club will be among the last four in Europe's premier club competition.

Speaking ahead of Saturday's 1-1 draw at Birmingham, Wenger asserted his belief that French clubs are enjoying a revival and explained why he thinks that has been the case.

"They are going upwards," he said, "They have not completely yet joined England in my opinion, or Spain. But they are on their way up and the league is better than it was three years ago.

"They have injected a lot of money. The TV money has gone up a lot in the last three years and they have some tax advantages that they have created for football. That allows them to pay much more money and they get better foreign players."

1

Odpowiedzi

2010-03-30T09:04:44+02:00
Wenger - Moje pierwsze wrażenie Fabregas

To był spostrzegawczy przejścia Cesc Fabregas, że pierwsze złowione oka Arsène Wenger's.

W 2003 r. kierownik Arsenal podróż do Finlandii, Under-17 World Cup w celu uruchomienia rządzić, między innymi, kwitnących pomocnik młodych w hiszpańskim zespole.

Fabregas się w Barcelonie w swojej krwi i rosła szybko przez szeregi na Camp Nou obok pokroju Lionel Messi, Gerard Pique.

Hiszpania nie trofeum tego roku, ale Fabregas wrócił do domu z indywidualnym wyróżnieniem. Zdobył Złotego Buta jako król strzelców i został wybrany Graczem Turnieju za ogólny wkład.

Dwanaście dni po przegranej z Brazylią w finale, 16-letni podpisana na Arsenal.

Przed wizyta w Barcelonie na Emirates Stadium do Ligi Mistrzów Quarter-Final pierwszego odcinka, Wenger przypomniał, że pierwsze wrażenie.

Nie mogłem go obserwować grę zespołu młodzieżowe w Barcelonie, ponieważ nie przyjęli mnie ", powiedział przed weekendowe wycieczki do Birmingham. Więc mogę tylko oglądać go w U-17 w drużynie narodowej.

"Widać było od razu, że jego wizja gry, było wyjątkowe. Był fizycznie trochę słaby czas, ale mógł strzelać bramki.

"Nie wiem, czy były inne zespoły [w dla niego]. Byliśmy po prostu pierwszy i gracze chcą do nas dołączyć, ponieważ czują, że mają szansę [grać]. Wielu młodych zawodników chcesz dołączyć do nas z tego powodu."

2. Wenger - Dlaczego francuski futbol jest w górę
Arsène Wenger uważa, francuskiego klubu piłkarskiego przeżywa renesans.

Francuski Ligue 1 wyścigu tytuł jest jednym z najsurowszych w Europie zaledwie trzy punkty oddzielające szóstce. Siódmego umieszczone Stade Rennes będzie również ubiegać się w polowanie.

Lyon i Bordeaux, dwóch stron z francuskim wyścigu tytuł, są określone na spotkania w Champions League Quarter-Final we wtorek wieczorem. W konkursie pierwsze spotkanie dwóch francuskich zespołów zapewnia, że co najmniej jeden Ligue 1 klub będzie jednym z czterech ostatnich w najważniejszej konkurencji w Europie klub.

Tuż przed remisem 1:1 w sobotę w Birmingham, Wenger potwierdziła swoje przekonanie, że francuskie kluby przeżywa odrodzenie i wyjaśnił, dlaczego uważa, że miało to miejsce.

Oni idą w górę, rzekł: «Nie mają nie do końca jeszcze do Anglii w mojej opinii, czy Hiszpania. Ale oni są w drodze i liga jest lepiej niż było trzy lata temu.

"Oni mają wstrzyknięty dużo pieniędzy. Pieniędzy TV wzrosła dużo w ciągu ostatnich trzech lat i miał kilka przywilejów podatkowych, które oni stworzyli dla piłki nożnej. To pozwala im płacić znacznie więcej pieniędzy, a oni lepiej zawodników zagranicznych. " Wiesz ilo to mi zajelo Czasu ???To powinno wystarxczyc;)