1. Podaj nazwy 4 elementów występujących w uchu, które pod wpływem fal akustycznych będą drgać i drgania te przekażą do ucha wewnętrznego.
2. Uzupełnij schemat ilustrujący przebieg bodźca akustycznego i miejsce powstawania wrażeń słuchowych.
fala dźwiękowa -> a).... -> b).... -> c).... -> kosteczki słuchowe -> d).... -> nerw przedsionkowo-ślimakowy- zamiana drgań płynu na impulsy nerwowe -> ośrodki słuchu w płacie potylicznym mózgu
3.Wyjaśnij, dlaczego błędnik ma trzy kanały półkoliste, a nie jeden.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:46:34+02:00
Bgłona bebenkowa,młoteczek kowadełko strzemiączko,

małzowina uszna-->przewod słuchowy-->błona bebenkowa--->..-->ślimak

ponieważ kazdy z nich jest ułozony w innej płaszczyznie tak by mozna było rozpoznawac rózne ułozenie ciała :)
159 3 159