Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:22:51+02:00
1.kaptaż rzeczny, przeciągnięcie, przechwycenie górnego odcinka rzeki słabiej erodującej, o mniejszym spadku, przez rzekę aktywniejszą; prowadzi do przecięcia wododziału i do powstania przełomu rzecznego

2.Nie wiem

3.Spadek rzeki, wielkość charakteryzująca profil podłużny rzeki i dynamikę wody rzecznej. Jest to stosunek różnicy wysokości, jakie rzeka pokonuje od źródeł do ujścia (lub na wybranym odcinku), do długości rzeki. Spadek rzeki wyraża się w promilach. Rzeki górskie mają spadki wysokie, np. Dunajec 25‰, rzeki dolinne - nawet poniżej 1‰.