Odpowiedzi

2010-03-30T01:15:57+02:00
V = 4/3 π r³, czyli V ~ r³ (objętość jest proporcjonalna do sześcianu promienia)
V2/V1 = r2³/r1³ = (r2/r1)³
P = 4π r², czyli P ~ r²
P2/P1 = r2²/r1² = (r2/r1)²
a)
V2/V1 = 2³ = 8, więc V2 = 8 V1 (objętość wzrośnie 8 razy)
P2/P1 = 2² = 4, więc P2 = 4 P1 (pole wzrośnie 4 razy)

Anlogicznie:
b)
3³=81
3²=9
c)
(1/2)³ = 1/8 (objętość zmaleje 8 razy)
(1/2)² = 1/4 (pole zmaleje 4 razy)
d)
(1/4)³ = 1/64
(1/4)² = 1/16