Wyznacz wzór funkcji liniowe, wiedząc że tangens kąta ostrego między prostą a dodatnią częścią osi OX wynosi 1/2 oraz do wykresu funkcji należy punkt P(2;4). Czy do wykresu tej funkcji należy pukt A(-8;-1)? odpowiedz uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:22:26+02:00

tg α = 1/2 = a
y = ax + b oraz P=(2; 4) należy do wykresu tej funkcji zatem
4 =(1/2) *2 + b ---> b = 4 -1 = 3
Odp. y = 0,5 x + 3
A = (-8; -1)
y = 0,5*(-8) + 3 = -4 +3 = -1
Punkt A należy do wykresu funkcji y = 0,5 x + 3