Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:56:24+02:00
Wskutek różnorakich czynników politycznych i społecznych gospodarka Polska znalazła się na skraju zapaści, zarówno gospodarczej jak i politycznej. Wojny polsko – rosyjskie i polsko – tureckie w XVIII wieku spowodowały wyniszczenie infrastruktury polskiej, utratę części ziem polskich, coraz większy wpływ w Polsce odgrywały obce. Dwory. Przejście w demokracji szlacheckiej do oligarchii magnackiej i nieumiejętne gospodarowanie ziemią tej ostatniej również było ważnym czynnikiem, powodującym upadek Polski.niszczenia dopełnił pierwszy rozbiór Polski w roku 1773, kiedy to Polska straciła poważną część swojego terytorium ( Pomorze Gdańskie, Warmię, Mazury, pas ziem nadmorskich, tereny na południe od Wisły i Sanu, a także ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru).Tak to właśnie w drugiej połowie wieku XVIII Polska przedstawiała sobą obraz zniszczenia i ruiny gospodarczej.Zatem konieczne było odbudowanie silnej pozycji gospodarczej i politycznej Polski. Należało ograniczyć postępujący upadek aparatu państwowego, zapobiec zrywaniu sejmów(również przez ograniczenie roli liberum veto), zlikwidować ustawodawstwo antymieszczańskie i podźwignąć miasta z upadku.
4 2 4