Jesteście ostatnią deską ratunku....
Mam na jutro napisać własnymi słowami wypracowanie pt. Oceń dziedzictwo starożytnych Rzymian i Greków. Porównując
-literaturę
-prawo
-filozofiię
-sztukę
-architekturę
-naukę


Czekam i daje naj...

2

Odpowiedzi

2010-03-29T21:41:49+02:00
Porównanie starożytnej sztuki greckiej i rzymskiej. Rzymscy pisarze wzorowali się na Grekach. Do najważniejszych dzieł literackich w Grecji należą: "Iliada" i "Odyseja" Homera i bajki Ezopa. Rzymskimi dziełami były: "Eneida" Wergiliusza i ody Horacego. Prawo stało na wyższym poziomie w Rzymie. Sformułowane zasady prawa były największym osiągnięciem tej cywilizacji. Jednym z takich praw było na przykład" "Dura lex sed lex" - "twarde prawo, lecz prawo. W Grecji było więcej filozofów. Najsłynniejsi z nich to Tales z Miletu, Sokrates, Platon i Arystoteles. Sztuka w Grecji była nieco bardziej rozwinięta niż w Rzymie. W Grecji największymi artystami byli rzeźbiarze: Myron, Poliklet i Fidiasz. Architektura w Grecji i Rzymie była rozwinięta mniej więcej na tym samym poziomie. Do najważniejszych osiągnięć Greków należy stosowanie stylów architektonicznych (dorycki, joński, koryncki). Najpopularniejszy zabytek to świątynia na Akropolu. Architektura w Rzymie też była na wysokim poziomie. Najpopularniejszy zabytek to Koloseum. Znane są także łuki triumfalne i drogi rzymskie. Na terenie Grecji i Rzymu rozwinęła się też nauka. Więcej ludzi nauki było jednak w Grecji. Czołowym przedstawicielem nauki w Grecji był Pitagoras (autor twierdzenia Pitagorasa). Inni to Archimedes i Hipokrates.

jeżeli ocena jest potrzebna to:
Uważam, że bardziej rozwinięta cywilizacja była cywilizacja grecka.
2010-03-29T21:42:28+02:00
"Dziedzictwo starożytnych Rzymian i Greków"
Literatura:
-Literatura grecka i rzymska była bardzo do siebie zbliżona przy czym Rzymianie kopiując dzieła od greków pisali je w języku łacińskim.
Prawo:
- Rzymianie mieli bardzo dobrze rozbudowany system prawny. Jako pierwsi stworzyli kodeks zasad spisany i ułożony.
-Ich system opierał się na zebraniu wszystkich zasad w jedną księgę.
-Ucząc się prawa potrzebny jet język łaciński gdyż wszystkie prawa są spisane w tym języku.
Filozofia:
-Grecy będąc bardzo kulturalnym narodem uczyła filozofii rzymian, Grecy posiadali wspaniałych naukowców takich jak Tales z Miletu, Pitagoras z Samos.A także wspaniałych filozofów tzn. Arystoteles, Sokrates,Platon.
-Pragnę wspomnieć że rzymska edukacja była na wysokim poziomie i dzieci musiały się obowiązkowo kształcić (tylko rzymskie).
Sztuka:
-Kunszt był bardzo do siebie podobny tylko, że Grecy udoskonalali swoje rzeźby a Rzymianie tworzyli rzeźby realistyczne.
Architektura:
- Wiele z elementów było do siebie podobnych lecz wyróżniały sie w rzymskiej architekturze kolumny np. Koloseum, Kopuły z dziurą w dachu np. Panteon a także budynki użyteczności publicznej.
Nauka:
-Rzymscy naukowcy osiągnęli wiele dzięki grekom i ich matematykom i filozofom. Stworzyli akwedukty które doprowadzały czystą i świeżą wodę do miasta.