Odpowiedzi

2010-03-30T10:56:58+02:00

Flaga Francji zwana też Tricolore jest prostokątem o proporcjach 2:3, podzielonym na trzy pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony. Pierwsza i ostatnia z tych barw to tradycyjne kolory kraju, a usytuowana pośrodku nich biel nawiązuje do flagi monarchów francuskich. Znana jest też interpretacja znaczenia i symboliki kolorów flagi V Republiki, która odwołuje się do struktury francuskiego narodu. Głosi ona, iż barwa biała oznacza króla, niebieska - szlachtę, zaś czerwona – lud. Umieszczenie razem tych kolorów na fladze państwowej ma natomiast pokazywać równorzędny status grup społecznych przez nie symbolizowanych. Tak ubarwiona flaga Francji po raz pierwszy pojawiła się podczas rewolucji i powstała na skutek dodania przez Ludwika XVI białej kokardy dynastii Burbonów do kolorów herbowych Paryża. W wyznaczonych przez Kongres Wiedeński czasach restauracji powrócono do bieli a ostateczne przyjęcie nad Loarą Tricolore za flagę państwową nastąpiło w 1848 roku wraz z upadkiem Monarchii Lipcowej i nastaniem II Republiki.