Potrzebuję na jutro mieć zrobione ćwiczenia z chemii dla klasy 2 gim. "Chemia Nowej Ery 2" ze stron 68 i 68 zadania od 132. do 135.
Daję dużo pkt i byłabym naprawdę wdzięczna za, w miarę, dobre rozwiązania :)


132.
Woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla(IV). Napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej. Uzupełnij ogólny zapis przebiegu reakcji przedstawionej na zdjęciu.
Substraty reakcji: ..................
Produkty reakcji: ..................
Zapis cząsteczkowy równania reakcji: .......................
Zapis jonowy równania reakcji: .........................
Skrócony zapis jonowy równania reakcji: .....................
zasada+tlenek kwasowy ---> ........ + .........

133.
Uzupełnij równania reakcji.

a) KOH + SO2 ---> ...... + ......
b) ......... + CO2 ---> Na2CO3 + ........
c) P4O10 + ............ ---> K3PO4 + ..........
d) Mg(OH)2 + ............ ---> MgSO4 + .........
e) ............ + ............. ---> Ca(NO3)2 + .........

134.
Uzupełnij równania reakcji. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą.

a) K2O + SO2 ---> ...........
b) ............ + ............ ---> CaCO3
c) MgO + .......... ---> MgSO4
d) ........... + P4O10 ---> Na3PO4
e) ........... + ............ ---> Ba(NO3)2
f)* Al2O3 + ............ ---> Al(NO2)3
........................... + ........................ ---> .............
............................................................................................................................................................

135.
Sole są otrzymywane również w bezpośredniej syntezie pierwiastków. Uzupełnij równania reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji.

a) ............. + ............. ---> KCl
b) Ca + ............ ---> CaBr2
c) .............. + Cl2 ---> AlCl3
d) .............. + .............. ---> FeS
e) Na + I2 ---> ..............
f) .............. + .............. ---> Al2S3
........................+....................--->.................
............................................................................................................................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:00:44+02:00
132.

Substraty reakcji : Co 2 ( dwójka jak coś to na dole)
Produkty reakcji : Ca (OH) 2 (dwójka jak coś to na dole)
Zapis cząsteczkowy równania reakcji :Co 2 + Ca (OH)2 szczałka Ca Co 3 szczałka na dół + H 2O
Zapis jonowy równania reakcji : 2 Na + S szczałka Na2S
Skrócony zapis jonowy równania reakcji : zasada + tlen kwasowy szczałka sól + woda


133.

a) 2 KOH + So2 szczałka K2So 3 + H20
b)2 NaOH + CO2 szczałka Na2 CO3 + H2O
c)P4O 10 + 12 KOH szczałka 4 K3 PO4 + 6 H20
d)Mg(OH)2 + SO3 szczałka MgSO4 + H2O
e)Ca + 2HNO3 szczałka Ca(NO3)2 + H2 szczałka do góry


134.

pisze skrótami czyli nie całe tylko rozwiązania
a) K2SO3
b)CO2 + CaO
c)SO3
d)6Na20 + P4O10 szczałka 4 Na3PO4
e) BaO + N2O5
f)3 N2 O3 szczałka 2 Al(NO2)3

tlenek zasadowy + tlenek kwasowy szczałka sól

135.

a) 2 K + Cl2 szczałka 2 KCl
b) Br2
c) 2 Al + 3 Cl2 szczałka 2 AlCl3
d) Fe + S
e) 2 Na + I 2 szczałka 2 NaI
f) 2 Al + 3S
metal + niemetal szczałka sól
12 2 12
2010-03-29T22:02:08+02:00
132.
Woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla(IV). Napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej. Uzupełnij ogólny zapis przebiegu reakcji przedstawionej na zdjęciu.
Substraty reakcji: ..................CO2
Produkty reakcji: ..................Ca(OH)2
Zapis cząsteczkowy równania reakcji: ca(oh)2 + co2 --> caco3 + 2 h2o
Zapis jonowy równania reakcji: .........................
Skrócony zapis jonowy równania reakcji: .....................
zasada+tlenek kwasowy ---> ...sól..... + ...woda......

133.
Uzupełnij równania reakcji.

a) KOH + SO2 ---> k2so4...... + ..ha....
b) ...2naoh...... + CO2 ---> Na2CO3 + ....h2....
c) P4O10 + .....3koh....... ---> K3PO4 + .......h2...
d) Mg(OH)2 + .....so3....... ---> MgSO4 + ...2h2......
e) .....ca(oh)2....... + .....n2o5........ ---> Ca(NO3)2 + ..2h2.......

134.
Uzupełnij równania reakcji. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą.

a) K2O + SO2 ---> ...k2so3........
b) .......cao..... + ......co2...... ---> CaCO3
c) MgO + ......so3.... ---> MgSO4
d) .....6na2o...... + P4O10 ---> Na3PO4
e) ........bao... + .......n2o5..... ---> Ba(NO3)2
f)* Al2O3 + .......2n2o5..... ---> Al(NO2)3
...............tlenek matalu............ + ............tlenek kwasowy............ ---> ........sól.....

135.
Sole są otrzymywane również w bezpośredniej syntezie pierwiastków. Uzupełnij równania reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji.

a) .......2k...... + .......cl2...... ---> KCl
b) Ca + .....br2....... ---> CaBr2
c) ........al...... + Cl2 ---> AlCl3
d) ........fe...... + ......s........ ---> FeS
e) Na + I2 ---> ......2naI........
f) ......2al........ + ....3s.......... ---> Al2S3
..........tlenek metalu..............+........tlenek kwasowy............--->....sól.............

przepraszam za małe litery ! ;)
5 3 5