1.Wprowadził pojecie gazu.
2.Dokonaj podziału podanych tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali.
tlenek cyny,tlenek glinu,tlenek fosforu(v),tlenek żelaza (II),
3.Substancja której nie można rozłożyć na substancje prostsze.
4.Naczynie laboratoryjne służące do przeprowadzanie dośwaidczęń>
5.Narysuj konfigurację elektronową glinu .ile ma elektronów walencyjnych.Scemat tworzenia jonu.Za złe odpowiedzi spam


Proszę o pomoc

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:33:17+02:00
1)Antoine L. Lavoisier
2)tlenki metali :tlenek cyny,tlenek glinu,,tlenek żelaza (II),
tlenki niemetali : lenek fosforu(v)
3)pierwiastek
4)probówka
5)Al - K²L⁸M³ ma 3 elektrony walencyjne
Al°+1e- = Al⁻

=]]
momisia
1 5 1