Daje najlepsza plis potrzebne mi to na jutro!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Oblicz wartość wyrażenia (podaj odwrotności);
a)4⅔/1⅙*⁴₇=?
b)(-2-(30))*(-3+(-7))=?
c)3¹⁰*3¹⁰=?
d)(3²-5²)²=?
e)2/0,125=?
f)2*2²+?
g)2*(0,5)⁻³=?
h)√⅜/√1,5=?
i)√⁸₂₅*¹√₁₈=?
j)²√₂+³√₅=?
k)√27+√12=?
Ile jest liczb 3 cyfrowych podzielnych przez 3???
wypisz cechy podzielności

Oblicz NWW,NWD Liczb
a)36 i 48
b)108 i 324
Proszę o szybkie rozwiązanie daje najlepsze rozwiązanie
PROSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T03:34:17+02:00

1.Oblicz wartość wyrażenia (podaj odwrotności);
a)4⅔/1⅙*⁴/₇=? = ²⁸/₆ / ⁷/₆ * ⁴/₇ = 4 * ⁴/₇ = ¹⁶/₇ = 2²/₇
odwrotność = ⁷/₁₆
b)(-2-(30))*(-3+(-7))=?=-320
odwrotność = ¹/₃₂₀
c)3¹⁰*3¹⁰=? = 3²⁰
d)(3²-5²)²=? = (9-25)² = (-16)² = 256
e)2/0,125=? = 2000/125 (jak pomnożymy licznik i mianownik przez ta sama liczbę to się wynik nie zmieni, bo ¹⁰⁰⁰/₁₀₀₀ to ciągle 1) = 16
f)2*2²+? = 2*2*2 = 2³ = 8
g)2*(0,5)⁻³=? = 2*2³ = 2*2*2*2 = 2⁴ = 16
h)√⅜/√1,5=? = √(⅜)/√(³/₂) = √(⅜/³/₂) = √(⅛/½) = √¼ = ½
i)√⁸₂₅*¹√₁₈=?<---wybacz nie rozumiem zapisu ¹√₁₈
j)²√₂+³√₅=?
k)√27+√12=?√(9*3) + √(4*3) = √9 * √3 + √4 * √3 = 3√3+2√3 = 5√3
Ile jest liczb 3 cyfrowych
podzielnych przez 3???
jednocyfrowych liczb podzielnych przez 3 jest 3 (3,6,9)
dwucyfrowych jest 30 bo: jest 90 liczb dwucyfrowych ( 99-9 = 90) a co trzecia dzieli sie przez trójkę (90/3 = 30).
trzycyfrowych: 999-90-9 = 900 licz trzycyfrowych istnieje.
900/3 = 300 dzieli sie przez 3.
wypisz cechy podzielności
przez 2: cyfra parzysta (ostatnia cyfra to 0, 2, 4, 6, lub 8
przez 3: suma cyfr równa 3
przez 5: ostatnia cyfra to 0, lub 5
przez 6 : podzielna przez 2 i 3.
przez 9 : suma cyfr podzielna przez 9 np 8953 (8+9+5+3 = 27)(2+7 = 9)
przez 10 : ostatnia cyfra 0
przez 11 : dodajemy do siebie liczby stojące na parzystych miejscach ( licząc od ostatniej cyfry) i odejmujemy te na nieparzystych, wynik podzielny przez 11, lub równy 0 sprawi ze liczba tez jest podzielna przez 11:)
Oblicz NWW,NWD Liczb
a)36 i 48
36 = 2*18 = 2*2*9 = 2*2*3*3
48 = 2*24 = 2*2*12 = 2*2*2*6 = 2*2*2*2*3
NWW = powtarzające się 8 wszystkie pozostałe. = (2*2*3) * (3) * (2*2) = 12*3*4 = 144
NWD = powtarzające się = 2*2*3 = 12
b)108 i 324
108 = 2*54 = 2*2*27 = 2*2*3*9 = 2*2*3*3*3
324 = 2*162 = 2*2*84 = 2*2*2*42 = 2*2*2*2*21 = 2*2*2*2*3*7
NWW = (2*2*3) * (3*3) * (2*2*7) = 12*9*28 = 3024
NWD = 2*2*3 = 12
1 5 1