Odpowiedzi

2010-03-29T21:31:50+02:00
10¼-{4,75-(-⅝)×[(-0,25)×(-⁴/₂₅)-0,84]}

Na początek zamieńmy na jeden rodzaj ułamków ;)
¼=0,25
⅝=0,625
⁴/₂₅=0,16

A teraz liczymy:
10¼-{4,75-(-⅝)×[(-0,25)×(-⁴/₂₅)-0,84]} = 10,25-{4,75-(-0,625)×[(-0,25)×(-0,16)-0,84]} =10,25-{4,75-(-0,625)×[0,04-0,84]} = 10,25-[4,75-(-0,625)×(-0,8)] = 10,25-(4,75-0,5) = 10,25-4,25 = 6
2010-03-29T21:44:43+02:00
10¼-{4,75-(-⅝)×[(-0,25)×(-1/11)-0,84]} =
10.1/4-{ 4.75-(-5/3)x[ 1/44 - 84/100]}=
10.1/4-{ 4.75-(-5/3)x[ 100/4400 - 3696/4400]}=
10.1/4-{ 4.75-(-5/3)x 3596/4400}=
10.1/4-{ 4.75 + 17980/13200}=
10.1/4-{ 62700/13200 + 17980/13200}=
1025/100 - 80680/13200=
135300/13200- 80680/13200=
54620/13200=(przyb.) 4.138


2010-03-29T21:58:54+02:00
10¹/₄-{4,75-(-⁵/₈)×[(0,25)×(-⁴/₂₅)-0,84=
10¹/₄-{4,75-(-⁵/₈)×[(-¹/₄)×(-⁴/₂₅)-0,84]}=
10¹/₄-{4,75-(-⁵/₈)×[¹/₂₅-0,84]}=
10¹/₄-{4⁷⁵/₁₀₀-(-⁵/₈)×[¹/₂₅-⁸⁴/₁₀₀]}=
10¹/₄-{4³/₄-(-⁵/₈)×[⁴/₁₀₀-⁸⁴/₁₀₀]}=
10¹/₄-{¹⁹/₄+⁵/₈×(-⁸⁰/₁₀₀)}=
10¹/₄-{³⁸/₈+⁵/₈×(-⁸⁰/₁₀₀)}=
10¹/₄-{⁴³/₈×(-⁸⁰/₁₀₀)}=
10¹/₄-{-⁴³/₁₀}=
⁴¹/₄+⁴³/₁₀=⁴¹⁰/₄₀+¹⁷²/₄₀=⁵⁸²/₄₀=14⁵⁵/₄₀