Przeprowadź w klasie dyskusję na temat skutków zawarcia unii lubelskiej dla Polski i Litwy. Podzielcie tablicę na dwie części ; po jednej stronie zapisz skutki pozytywne a po drugiej negatywne. Wnioski zanotuj w skoroszycie


| skutki pozytywne | skutki negatywne |
----------|--------------------------|---------------------|
Polska | | |
----------|--------------------------|-----------------------|
Litwa | | |

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T23:38:12+01:00
A) wspólny władca,
b) wspólny sejm,
c) wspólne przymierza i wojny,
d) jednolity pieniądz,
e) jednolite prawo dla szlachty,
f) oddzielne wojsko, skarb, sądy i wysokie urzędy


teraz tylko wpisz do tabelki.
Mam nadzieje, że trochę pomogłam.