Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:32:13+02:00
Na obszarach tajgi rosną głównie drzewa iglaste: świerki, sosny, sosny limby, jodły syberyjskie, modrzewie, lecz także – najczęściej drobnolistne – liściaste: brzozy, osiki, olsze, jarzęby. Drzewa szpilkowe są bardzo dobrze przystosowane do panujących tu warunków klimatycznych. Mogą rosnąć aż do tych obszarów, na których zaledwie przez 30 dni w roku średnia temperatura przekracza 10 °C, a w dwóch następnych miesiącach nie ma mrozu. Gruba, woskowa okrywa szpilek chroni je przed mrozami. Drzewostany w borealnej strefie lasów iglastych półkuli północnej są z reguły jednowarstwowe, zwarte, ciemne, albo też zbudowane dość luźno. Im dalej na północ, tym są one bardziej luźne i bardziej ubogie gatunkowo. Luźna forma tych lasów związana jest przede wszystkim ze zmianą pokroju koron drzew, które na tych szerokościach geograficznych są węższe, bardziej strzeliste. Ma to swoje ekologiczne uzasadnienie, gdyż wąskie i wysokie korony pozwalają na lepsze wykorzystanie promieni słonecznych podczas niskiego położenia słońca. Takie, a nie inne ukształtowanie koron drzew nie powoduje także szkód okiścią śnieżną.

Warstwa krzewów w borealnych lasach iglastych jest bardzo słabo wykształcona. Składają się na nią przeważnie pojedyncze egzemplarze młodych drzewek, ale najczęściej reprezentowany jest jałowiec.

W runie występują liczne gatunki grzybów, mszaków, mchów oraz rośliny z rodziny wrzosowatych: borówka, żurawina błotna, gruszyczka.
2010-03-29T21:35:54+02:00
Zwierzęta w strefie tajgi:
Ssaki: jelenie, łosie, niedźwiedzie brunatne, tygrysy syberyjskie, rosomaki, sobole, wilki, rysie, żbiki, dziki, wiewiórki, a nad rzekami także bobry i wydry
Ptaki: cietrzewie, dzięcioły, jarząbki, głuszce, krzyżodzioby, orły bieliki, sowy, żurawie syberyjskie
Ryby: jesiotr, omul, sielawa syberyjska, nelma, amur, lipień, lenok, głowacica tajmen, miętus, głowacz syberyjski.

rośliny w strefie tajgi:
Skandynawia, Północna część Niziny Zachodniosyberyjskie
(tzw. las świerkowo modrzewiowy):
-świerk syberyjski , modrzew, limba syberyjska, brzoza omszona

Południowa część Niziny Zachodniosyberyjskiej
(tzw. tajga ciemna; ze względu na dominacje drzew zimozielonych):
-świerk syberyjski, limba syberyjska, sosna, jodła syberyjska, często ozdobiona zwisającymi z gałęzi brodaczkami.

Tereny na wschód od rzeki Jenisej oraz Alaska i Kanada
(tzw. tajga jasna; ze względu na dominacje zrzucających igliwie modrzewi):
-modrzew dahurski (dominujący gatunek) , świerk syberyjski, limba syberyjska
1 1 1