Zad.1-- Jaką liczbę należy zastąpić literę a w podanych równaniach, aby otrzymać równanie, którego rozwiązaniem jest liczba 10?
a) 5x+3=a
b) 2x-4=x+a
Zad.2
Jaką liczbę trzeba wstawić zamiast x :
a) 2,5x=5
b)0,2x=2
c) jedna szosta x=1
d) nie chce
e) 7-x=6,5
f) 11x=0
g) x+ jedna siodma =piec siodmych
h) -x=-3
i) 2(x-1)=2
j) 3,6x=-3,6
k) 0,1x=-1
l) trzy czwarte-x=0

2

Odpowiedzi

2010-03-29T21:39:58+02:00
Zadanie 2
a) x=2
b) x=10
c) x=6
e) x=0,5
f) x=0
g) x=4/7
h) x=3
i) x=2
j) x=-1
k) x= 10
l) x=3/4

zadanie 1
a) a=53
b) a=6
1 1 1
2010-03-29T21:41:13+02:00
Zadanie 1
a) 53
b) 6

Zadanie 2
a) 2,5 × 2 = 5
b) 0,2 × 10 = 2
c) ⅙ × 6 = 1
e) 7 - 0,5 = 6,5
f) 11 × 0 = 0
g) 4/7 + 1/7 = 5/7
h) -3 = -3
i) 2(2-1) = 2
j) 3,6 × -1 = -3,6
k) 0,1 × -10 = -1
l) ¾ - ¾ = 0
1 5 1