Odpowiedzi

2010-03-29T21:34:28+02:00
Pc=2*a^2pierwz3/4+3*6pierwz3*5pierw z 2
Pc=54pierw z3+90pierwz 6
2010-03-29T21:37:36+02:00
A = 6√3
h = 5√2

Pole podstaw:
Pp = 2×a²√3/4 = 2×(6√3)²√3/4 = 2×108√3/4 = 54√3j²

Pole powierzchni bocznej:
Pb = 3×a×h = 3×6√3×5√2 = 90√6j²

Pole powierzchni całkowitej:
Ppc = Pp+Pb = (54√3+90√6)j²

P.S. j - jednostka (np. cm)