Sprawność silnika piły elektrycznej wynosi 80%. Oblicz, ile energii mechanicznej otrzymaliśmy z silnika piły o mocy 3kW, jeżeli przecinanie drewna trwało 3 minuty. Oblicz, ile energii elektrycznej pobral silnik piły w tym czasie. Napisz, na jakie formy energii została zamieniona pobrana energia elektryczna.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T12:18:27+02:00
Witaj
dane Po=3kW, t=3min=180s, η=80%=0,8
szukane Wuż, Wo,

η = Wuż /Wo.........Wo = Po *t
Wuż = η *Wo = η*Po*t = 0,8 *3kW*180s = 432 kJ
Z silnika piły otrzymaliśmy 432 kJ użytecznej energii mechanicznej.

Wo = Po *t = 3 kW *180s = 540 kJ
W tym czasie silnik pobrał 540 kJ energii elektrycznej.

Pobrana energia elektryczna poprzez pracę przeciwko siłom tarcia i oporom
ruchu, poprzez pracę przeciwko siłom spójności drewna, energię kinetyczną ruchu obrotowego, energię akustyczną /hałas/ oraz elektromagnetyczną
/ światło iskrzenia oraz inne fale elektromagnetyczne - zwłaszcza w zakresie
fal dłuższych/ została zamieniona na energię cieplną.

Semper in altum...............................pozdrawiam
2 1 2