Odpowiedzi

2010-08-31T14:58:57+02:00

GŁÓwne cechy ekspresjonizmu:
-deformacja i ostro zamalowane kontury przedmiotów ekspresionizm miał na celu wyrażanie uczuć .
kubizm mam tylko obarz Pablo Picasso fabryka  reszty nie mam

3 2 3
2010-08-31T14:59:47+02:00

1) Ekspresjonizm- był reakcją na naturalizm impresjonistów; przez zniekształcone formy i jaskrawe kolory ekspresjoniści wyrażali gwałtowne emocje i i ndywidualne przeżycia; prekursorem ekspresjonizmu był Vincent von Gogh, a do wybitnych przedstawicieli tego kierunku zalicza się Norwega Edvarda Muncha, Niemca Oskara Kokoschkę oraz Francuza Chaima Soutine'a.

Przyklądy obrazów

- Edvard Munch "Krzyk"

 

2)  Kubizm- kierunek w malarstwie XX w charakteryzujący się się akcentowaniem konstrukcji form i sprowadzaniem ich do najprostszych elementów geometrycznych. Kubiści starali się ponadto "przełożyć" trójwymiarową rzeczywistość na płaszczyznę obrazu, prezentując formy jakby oglądane z różnych punktów widzenia. Ruch kubistyczny zapoczątkowali Pablo Picasso i Georges Braque.

 

Przykład obrazu:

- Georges Braque "głowa kobiety"

 

3) Abstrakcjonizm (suprematyzm)- kierunek sztuki abstrakcyjnej stworzony przez Rosjanina polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza. Suprematyzm zakładał całkowite oderwanie sztuki od rzeczywistości, dążenie do maksymalnego uproszczenia form.

 

Przykład obrazu:

Kazimierz Malewicz "Czarny kwadrat"

3 4 3