To jest krzyżówka.
1. Towarzyszy procesowi wymiany towarowej. na 8 liter
2. Pieniężne odzwierciedlenie wartości wymiennej towaru. 4 litery
3. Dobra i usługi oferowane konsumentom na półkach sklepowych. 5 liter
4. Zaspokaja potrzeby. 9 liter
5. Rodzaj rynku który ułatwia zaspokajanie potrzeb poprzez dobra pochodzenia zagranicznego. na 14 liter
6. Jeden producent na rynku. 11 liter
7. Inaczej kupujący. 7 liter
8. Kryterium według którego wyznaczany jest obszar rynku. 6 liter
9. ilośc towarów na którą konsumenci zgłaszają swoje zapotrzebowanie na określonym czasie i po określonej cenie. 5 liter
10. Wymienna towaru. 7 liter

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T09:07:28+02:00
1. Pieniądz
2. Cena
3. Towar
4. Konsument (jeśli chodzi o kogoś kto zaspokaja swoje potrzeby)
5. Międzynarodowy
6. Monopolista
7. Nabywca
8. Zasięg
9. Popyt
10. Wartość
1 1 1