Prosiłbym o przetłumaczenie poniższego kawału na język angielski, tylko bez translatora.
------------
Na księżycu ląduje pierwsza amerykańska, załogowa ekspedycja. Nil Armstrong wychodzi ze statku, a tu nagle zza kamienia wyskakuje trzech gości - Chińczyk, Rusek i Polak.
- Jak to tak ? - Amerykanin ma głupia minę.
Chińczyk:
- Nas jest dużo, brat podsadził brata i jestem.
Rusek:
- Nasza agentura spisała się na medal, i byliśmy szybsi.
- No a Ty ? - pyta Amerykanin Polaka.
- Daj mi spokój, z wesela wracam...
--------------

2

Odpowiedzi

2010-03-29T22:01:43+02:00
At the first American moon landing, wet expedition. Nil Armstrong comes out of the ship, and suddenly jumps out from behind a stone three guests - Chinese, Rusek, and Pole.
- How so? - American has a stupid face.
Chinese:
- Is a lot of us, brother, brother, and I'm podsadził.
Rusek:
- Our branch office wrote down on a medal, and we were faster.
- Well, are you? - Asks American Pole.
- Give me a break, come back from the wedding ..
2010-03-29T22:02:19+02:00
The first American, crew expedition is landing on the moon. Armstrong is resulting Nil from the ship, and here suddenly from behind the stone three guests are jumping out - the Chinese, the Russki and the Pole. - As it so? - the American has stupid I will pass. Chinese: - of us it is much, the brother gave the brother a leg up and I am. Russki: - our agency acquitted itself to the medal, and we were faster. - What about you? - an American is asking the Pole. - Leave me alone, from the wedding I am coming back...