Odpowiedzi

2010-03-29T21:46:56+02:00
Są to krzywe, do których styczne w każdym punkcie pokrywają się z kierunkiem indukcji magnetycznej.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T21:47:27+02:00
Linie pola magnetycznego

Jeśli igłę magnetyczną będziemy umieszczać w różnych miejscach, to stwierdzimy, że ma ona skłonność do przyjmowania ustawiania się w pewien stały sposób

Na przykładowym rysunku poniżej widać, że igły magnetyczne ustawiają się w sposób dość uporządkowany – „
Jeśli przez wszystkie (w domyśle to prawie wszystkie możliwe) położenia igieł przeprowadzimy (myślowo) linie, to utworzą one obraz określany jako linie pola magnetycznego.

Oczywiście nie da się narysować linii przez każdy punkt pola, bo wtedy rysunek całkiem by się zamazał. Dlatego rysujemy tylko niektóre linie pola, pamiętając, że pomiędzy nimi są też inne linie uzupełniające cały obraz.
Linie pola magnetycznego - własności

O czym mówią nam linie pola magnetycznego?
po pierwsze – pokazują kierunek działania pola na igłę magnetyczną.
po drugie – informują o natężeniu tego pola – im gęściej, bliżej siebie znajdują się te linie, tym mocniejsze jest pole magnetyczne.
Linie pola magnetycznego mają zwrot

Liniom pola magnetycznego przypisuje się zwrot. O zwrocie mówimy dlatego, że jeśli pomalujemy jeden koniec igły magnetycznej, to będzie on zawsze w polu magnetycznym wykręcał się w tę samą stronę.1 5 1
2010-03-29T21:48:52+02:00
Linie pola magnetycznego są to linie wzdłuż których ustawia się igła magnetyczna.Styczne do nich poprowadzone w każdym ich punkcie pokrywają się z kierunkiem sił magnetycznych.
Komentarz został usunięty