1. Kim byli abolicjoniści i jaką rolę odgrywali w Wojenie Secesyjnej ?
2. Co to jest Mayflower ?
3.Który preydent zginął w zamachu w listopadzie 163 ?
4.Który z prezydentów musiał podac się do dymisji w wyniku jednego z najgłośniejszych skandali politycznych zwanego Watergate (1974) ?
5.O czym mówiła Deklaracja Niepodległości uchwalona przez Kongres Kontynentalny w 1776 r ?
6.Kogo nazywano w Ameryce "bootlegers" ?
7. NATO to skrócona nazwa organizacji utworzonej przez kilka państw pod przywództwem USA. Jak brzmi pełna nazwa tej organizacji ?
8.Podaj nazwy 4 najdłuższych rzek w Usa
9.Jaka jest liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych ?
10.Wymień przynajmiej 4 nazwy plemion zamieszkujących w przeszłości tereny USA .

Dam NAJ :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T11:05:22+02:00
1.Abolicjoniści-stronnictwo, dążące do zniesienia niewoli murzynów w Stanach Zjednoczonych Ameryki PN
Abolicjoniści podnosili stopniowo temperaturę sporu o niewolnictwo, uciekając się do prowokacyjnych działań. Pomagali Murzynom w ucieczce z Południa, załatwiali formalności umożliwiając legalne pozostanie na Północy, szeroko propagując swoje poczynania.
2.
Mayflower – żaglowiec - mały, drewniany, trójmasztowy galeon handlowy, na którym pierwsi koloniści angielscy, tzw. pielgrzymi, w liczbie 102 osób, przybyli do Ameryki Północnej w 1620 roku.

3. Abraham Lincoln
4.
Richard Nixon

5. głosiła równość wszystkich obywateli (z pierwotnego tekstu wykreślono wzmianki potępiające niewolnictwo i handel niewolnikami) * wraz z proklamowaniem niepodległości dawne kolonie stały się stanami (stan oznaczał w dawnej polszczyźnie państwo)
6. inaczej przemytnicy
7. NATO-North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
8. Missisipi, Kolumbia, Mackenzie, Churchill
9. 308 771 000
10. Abenaki, ajmara, arapaho, Lakota