Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T11:41:40+01:00
Król Anglii - Henryk VIII - początkowo sprzeciwiał się reformacji. Brak męskiego potomka w małżeństwie z Katarzyną Aragońską spowodował wystąpienie o rozwód, które spotkało się z odmową, co skłoniło króla do zerwania z papiestwem. W 1534 r. za zgodą parlamentu i prymasa Anglii ogłoszono niezależność Kościoła Anglii od Rzymu. Akt supremacyjny ogłosił króla Anglii "jedyną i najważniejszą głową na Ziemi Kościoła anglikańskiego". Papież Klemens VII ekskomunikował króla, ale większa część społeczeństwa angielskiego, w tym episkopat i kler, poparła reformy i uznała króla za zwierzchnika Kościoła. Tak oto powstał kościół anglikański.
22 4 22
2009-11-01T11:42:36+01:00
Kościół Anglikański powstał kiedy to Papież nie wyraził zgody na rozwód Henryka VII. On stworzył ten Kościół i siebie posadził jako jego głowę. ;)
12 3 12