1.)wieża rzuca cień o długości 31,5m w tym samym czasie wbity pionowo z ziemie pręt o wysokości 1,6m rzuca cień o długości 1,2m. Oblicz wysokość wieży.
2.)oblicz długości boków i znajdź miary kątów w trójkącie prost. , mając daną przyprostokątną 5cm i kąt leżący przy niej 60%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:03:54+02:00
1)

1,6 - 1,2
x - 31,5
x = 42 - wieża ma wysokość 42 m

2)
Jeżeli trójkąt jest prostokątny to ma kąt 90 st, drugi kąt wynosi 60 st. Suma kątów w trójkącie zawsze wynosi 180 st, zatem:

180 - 90 - 60 = 30 st - taka jest miara trzeciego kąta.
Wiemy że przeciwprostokątna c = 5, jest to więc klasyczny trójkąt o bokach a = 3, b = 4, c = 5

Sprawdzenie na Pitagorasie:

c² = a² + b²
5² = 3² + 4²
25 = 9 + 16
25 = 25
c.n.u.