1.Zapisz liczby przeciwne do danych:
a)-1
b)10237462876
c)98
2.Suma liczb -4 i -5 jest równa :
a)1 b)-1 c)9 d)-9
3.Oblicz:
a) 9×-12= b)-4×-27= c)-42÷7= d)-320÷-80=
4.Oblicz.
a)7+-6= b)-4+-5= c)-43+15= d)-26+-14+17=
e)3-9= f)-9-2= g)4--15= h)-23--12=

3

Odpowiedzi

2010-03-29T21:57:35+02:00
A)1
b)-10237462876
c)-98
2. odp d)
2 2 2
  • dari
  • Początkujący
2010-03-29T22:04:11+02:00
A) 1
b)-10237462876
c)-98

2. Odp. d
3. a) -3x
b)-31x
c)-6
d)-4
4.
a)1
b)-9
c)-28
d)-23
e)-6
f)-11
g)19
h)-11

;D
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T22:05:34+02:00
Zadanie 1
a) 1
b) -10237462876
c) -98

zadanie 2
-4+(-5)= -4-5=-9
odp: d) -9

zadanie 3
a) 9×-12=0
9x=12 /:9
x=1,(3)

b)-4×-27=0
-4x=27
x= -6¾

c)-42÷7= -6
d) -320÷-80= 4

zadanie 4
a)7+-6=1
b)-4+-5= -9
c)-43+15= -28
d)-26+-14+17= -23
e)3-9= -6
f)-9-2= -11
g)4--15= 19
h)-23--12= -11
1 5 1