Odpowiedzi

2010-03-29T22:00:31+02:00
Myśl ta nawołuje do włożenia wszelkich wysiłków w wykonywaną pracę. Czynność musi być zrobiona dokładnie, od początku do końca, tak aby była wykonana prawidłowo. Jak się coś robi, to trzeba to robić dobrze, porządnie, należy dołożyć wszelkich starań w jak najlepsze wykonanie pracy.
2010-03-29T22:01:13+02:00
Myśl ta mówi o tym,że jeśli podejmujemy się jakiegoś zadania,należy je wykonać dobrze.Kiedy zaczniemy swoją pracę należy ją wykonać do końca,z pełnym zaangażowaniem,a nie tylko tak by była wykonana.Każda rzecz wykonana niedokładnie nie będzie spełniała oczekiwań innych użytkowników.
2010-03-29T22:04:23+02:00
Motyw pracy jest ważnym tematem poruszanym w literaturze. Pisarze odwoływali się do niego, by ukazać jego źródło trud wykonywania, ale także pożytek z nim związany. Każda praca niesie ze sobą pewnego rodzaju poświecenie. Człowiek podejmujący się jej ma przed sobą nie lada zadanie do spełnienia. Często w literaturze ów motyw wiążę się z koniecznością. Brak środków do życia, rodzina na utrzymaniu, przymusowe pracy. Praca jako źródło radości dotyczy zazwyczaj mieszkańców wsi, którzy są szczęśliwi pracując na roli, zbierając plony z uprawianej ziemi, ale także ludzi, którzy oddaja się pracy za cenę szczęścia osobistego, upatrując sens życia właśnie w pracy i tym co ona przyniesie. Albert Einstein powiedział:
„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”
Tymi słowami możemy określić człowieka pracy, który zna swoja wartość, rozumie sens swej pracy, umie pogodzić ze sobą sprawy tak, aby nie naruszyły jego sfer życia – sfery prywatności. Człowiek pracujący buduje swa osobowość tak, aby mogła ona wyrażać jego wnętrze. Pracuje ciężko, aby ukształtować ta osobowość, by mogła być człowiekiem spełnionym.