Odpowiedzi

2009-11-01T11:59:53+01:00
Zasady luteranizmu:
- odrzucenie władzy papieskiej
- odrzucenie tradycji Kościoła, za fundament uznał Ewangelię
- przetłumaczenie Ewangelii na języki narodowe, odprawianie Nabożeństw w językach narodowych
- uznał tylko 2 sakramenty (chrzest i komunię)
- świeccy i duchowni są sobie równi
- Komunia to Eucharystia rozdawana pod 2 postaciami


kalwinizm:
- oddzielenie religii od państwa
- uznawali oni zasadę mówiąca, że ludzie rodząc się są przeznaczeni do zbawienia lub skazani na potępienie
- cnotami najbardziej cenionymi była: skromność i pracowitość
3 4 3
2009-11-01T12:02:37+01:00
Luteranizm chciał wznieść celibat to było ich główne założenie .Biblia stała się głównym źródłem wiary. Nie uznawano papieża i ograniczano sakramenty
Kalwinizm -tam obowiązywały zasady moralne. Pogląd predystancji również nie uznawali papieża tu można podkreślić że papież nie liczył się wogle ani jego działania ani czyny. Z jedną cech kalwinizmu była możliwość bogacenia się w uczciwy sposób.
4 3 4
2009-11-01T15:41:58+01:00
Kalwinizm :
Zerwano z większością dogmatów katolickich, głoszono naukę o predestynacji, w 1536r. opublikowano dzieło ,, O wychowaniu chrześcijańskim" , które zawierało podstawy nowego wyznania, uproszczono obrzędy religijne, odrzucono większość sakramentów, uważano, że bogactwo będące wynikiem pracy od Boga, postawił wysokie wymagania etyczne

Luteranizm:
Zlikwidowano celibat, zalecano samodzielne studiowanie Biblii, uproszczono niektóre obrzędy, zniesiono wiele godności kościelnych, kapłanów przestano uważać za pośredników między Bogiem a wiernymi, nie uznawano kultu świętych, uważano, że jedynym źródłem wiary jest Biblia.
3 3 3